Project omschrijving

Blueconomy is sinds 2009 op vaste basis economisch adviseur van de staf van de Deltacommissaris. Aanvankelijk begonnen met de studie “het deltaprogramma bezien als investeringsvraagstuk”, in samenwerking met het SEO (prof. dr. C. Koopmans), is de betrokkenheid daarna uitgebreid naar ondersteuning bij de methodiekontwikkeling en implementatie van Adaptief Deltamanagement (ADM). Met ADM wordt beoogd de lange termijn aan de korte termijn te verbinden, robuuste oplossingen te vinden die samengaan met een flexibel investeringspad en knikpunten te definiëren. Daarmee wordt een gebied voorbereid op de (onzekere) toekomst maar besluitvorming op de korte termijn ondersteund.

Opdrachtgever      : Staf Deltacommissaris

Looptijd                    : 2009-2018