Project omschrijving

Blueconomy heeft een aantal medewerkers van het Hoogheemraadschap van Delfland ondersteund en getraind op het gebied van het vinden van verdienmogelijkheden in lopende projecten van het schap.

Opdrachtgever(s): Hoogheemraadschap van Delfland